Skicka ett meddelande till oss

DIna kontaktuppgifter

Ditt meddelande

(*)Obligatoriska fält

Vi åtar oss att respektera våra användares personliga integritet och främja grundläggande värderingar gällande skydd av personuppgifter.

- Registeransvarig, uppgiftsmottagare och syfte med insamling av uppgifter.

Inom ramen för vårt avtalsmässiga förhållande, kommer uppgifterna i detta formulär att behandlas av MB Diffusion inom ramen för dess rättmätiga intresse att tillmötesgå din begäran om upplysningar. Dessa uppgifter är tillgängliga för MB Diffusion:s tjänsteleverantörer, bland dessa Schibsted France (moderbolag till MB Diffusion), som administrativt och tekniskt bidrar till att uppnå ovan nämnda mål och överförs utanför EU för hosting med för ändamålet lämpliga garantier (likvärdigt skydd från tredje land, lokala tvingande regler, överföringsavtal). För ytterligare information:
- angående lagringstid och kontaktuppgifter till uppgiftsskyddsombud, klicka här;

- Din rätt att motsätta dig behandling av, få tillgång till samt korrigera de uppgifter som samlats in om dig.

För att utnyttja din rätt till korrigering, rätt att motsätta dig behandling, begära radering, begränsning, samt att återkalla samtycke till kontakter i marknadsföringssyfte, klicka här. För att utnyttja din rätt till uppgiftsportabilitet hänvisar vi till fliken “Min profil” på dina sidor.

Våra uppgifter
MachineryZone
98 Allée des champs Elysées
91080 Evry Courcouronnes
telefon : +46 844 68 55 05
Fax. : +33 1 60 87 23 51
{"3":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"9":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"10":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"11":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"14":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"12":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"23":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"18":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"20":{"3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst","6":"Reklamtj\u00e4nst","7":"Annonsavdelningen"},"19":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"8":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"16":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"13":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"15":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"21":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"5":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"6":{"3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst","6":"Reklamtj\u00e4nst","7":"Annonsavdelningen"},"24":{"3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst","6":"Reklamtj\u00e4nst","7":"Annonsavdelningen"},"7":{"3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst","6":"Reklamtj\u00e4nst","7":"Annonsavdelningen"},"28":{"3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst","6":"Reklamtj\u00e4nst","7":"Annonsavdelningen"},"22":{"3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst","6":"Reklamtj\u00e4nst","7":"Annonsavdelningen"},"17":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"2":{"3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst","6":"Reklamtj\u00e4nst","7":"Annonsavdelningen"},"27":{"3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst","6":"Reklamtj\u00e4nst","7":"Annonsavdelningen"},"1":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"25":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"},"4":{"1":"Kommersiell tj\u00e4nst","2":"Kundtj\u00e4nst","3":"Marknadsf\u00f6rings-\/produkttj\u00e4nst","4":"Teknisk supportavdelning","5":"Ekonomitj\u00e4nst"}}