Juridisk information

Denna webbplats ägs av MB Diffusion (« MB Diffusion »)
Tjänsterna som erbjuds på webbplatsen gäller huvudsakligen spridning och tillgänglighet av annonser för försäljning och/eller uthyrning av olika typer av utrustning (material, fordon, m.m.).

Åtkomst till siten och användning av den är underställda godkännande, utan villkor, av Allmänna villkor för användning

Information om utgivaren:


Webbplatsen är utgiven av:
MB Diffusion SAS med aktiekapital på 87 000€
98, Allée des Champs-Elysées
91080 - COURCOURONNES
FRANKRIKE

Tel. : +33 (0)1 60 87 11 60
RCS Evry 432552966
Momsregistreringsnummer inom EU : FR 88432552966
Ansvarig utgivare : Olivier Flavier i egenskap av VD.

Uppgifter om webbhotell:


Siten ligger hos:
ILIAD ENTREPRISES
Huvudkontor : 8 rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris

Uppgifter och rättigheter:


In enlighet med Datalagen av den 6 januari 1978, ska automatiserad behandling av namnuppgifter som samlas in på siten deklareras för Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) (den nationella kommissionen för datahantering).

En kund på siten är informerad om att informationen som lämnas i formulären på sitenbehövs för att svara på förfrågan, och att de går till MB Diffution, som är ansvariga för behandling i administrativt och kommersiellt syfte, och eventuellt till partners till MB Diffusion i syfte att utvärdera kommersiella möjligheter.

Du har, i enlighet med Datalagen av den 6 januari 1978k rätt att komma åt, korrigera, ändra, motsätta dig eller ta bort uppgifter som rör dig och kan utöva rätten per post till följande adress: MB Diffusion Service clientèle 98, Allée des Champs-Elysées 91080 - COURCOURONNES -FRANKRIKE

Respekt för privatlivet och personuppgifter:


Vår konfidentialitetspolicy, som strävar efter att på ett tillgängligt sätt beskriva vilka data som behandlas av MB Diffusion, hur de behandlas och varför, samt informera om användandet av cookies i samband med besök på vår webbplats och/eller våra appar, finns tillgänglig här